ЗАРАМАК ЕООД e краен получател по договор за финансиране по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост по процедура чрез подбор BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ за предложение за изпълнение на инвестиция № BG-RRP-3.004-1882 в ИСМ-ИСУН 2020.

Главната цел на проекта е да се модернизира и разшири производствената дейност на предприятието, като се въведе в експлоатация съвременно цифрово и високопродуктивно производствено оборудване – CNC струг с цифрово програмно управление.

Обща стойност на проекта е 263 900 лева, от които 131 950 лева безвъзмездно финансиране.

Начална дата за изпълнение на инвестицията: 02.05.2023 г.

Крайна дата: 02.05.2024 г.